Ansök till Falköpings kommun, Lärcenter (Hösten 2018)