Ansök till Skolhundspedagog - hundunderstödd aktivitet och pedagogik, Distans (Kolbäck)