Ansök till Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens, Örebro