Ansök till KURS: Fastighetsingejör, IT-stöd och digitalisering inom fastighetsbranschen, Linköping