Ansök till Kontakttolk Tigrinja, Distans (Stockholm)